Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

  • Showing all 6 results

İspan mənşəli bir badam növüdür və gec çiçək açır. Ağac böyüməsi əladır və inkişafı çox sürətlidir.

Öz-özünə münbit bir çeşiddir.

Daxili bazarda saxlanılan və ixrac şansı yüksək olan bir çeşiddir. Meyvələrin əkiz dərəcəsi aşağıdır və dənələri ən böyük sortlardan biridir.

Ağac xəstəliklərə qarşı yüksək dərəcədə müqavimət göstərir, ən gec çiçək açan badam sortları arasındadır və daş badam qrupuna aiddir.

DREYK (Drake) Ağacın özəlliyi: Ağacı hündürboylu, çətiri qollu-budaqlıdır Meyvənin özəlliyi: Meyvəsi iri, qabığı yumşaq. Orta çəkisi 2.6-3.5 q. Ləpə çıxımı 43.8-46.0 %. Ləpənin çəkisi 1.2 q. Yağlılığı 60.7 %. Dadı şirindir. Yetişmə dövrü: Avqust ayı Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı Tozlayıcıları: Ne Plus Ultra, Nikitski-62, Nonparel

Sortun  təsviri

Sortun  adı: Ferragnes
Mənşəyi: Fransa
Məhsul yığımı: 10-30 sentyabr.

Ağacı
Çətirin forması: şaquli
İnkişafı: güclü. Ferragene ağacları çox sürətli böyüyür
Meyvənin yetişməsi: tez yetişən
Məhsuldarlığı: yüksək, müntəzəm

Çiçəkləmə
Çiçəkləməsi: gec
Tozlayıcıları: Tuono, Ferradel və Texasdır sortlarıdır

Meyvəsi
Forması: uzunsov
Kalibri: böyük
Rəngi: qəhvəyi
Çəki: Fransa və İspaniyada ən çox seçilən badam sortlarından biridir. Ləpəçıxımı faizi (40%) və böyük ləpələri qablaşdırma rahatlığını təmin edir.

NONPAREL (Nonpareil) Ağacın özəlliyi: Ağacın hündürlüyü 5-6 m, çətirin diametri 5,4 m, orta sıxlıqdadır Meyvənin özəlliyi: Meyvəsi uzunsov, qabığı yumşaq və çox nazikdir. Orta çəkisi 2.0 q. Ləpə çıxımı 61.0-80.2 %. Ləpənin çəkisi 1.0-1.1 q. Yağlılığı 57.2 %. Dadı şirindir. Yetişmə dövrü: Avqust ayının sonu Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı Tozlayıcıları: Ne Plus Ultra, Prinses

Özü özünü tozlayan badam çeşidi olub, mənşəyi İspaniyadır.
Məhsul vermə tarixi Sentyabr ayıdır. Ağacları ortaboylu olub, 3cü ilindən ilk məhsulunu verə bilir.
Forması: Sivri uclu dəyirmi
Kalibri:: Meyvəsi kiçik, qabığı çox sərt. Orta çəkisi 3.71 q.
Ləpə çıxımı 45.0 %, ləpənin çəkisi 1.27 q. Yağlılığı 50.68 %. Dadı şirindir.
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı

Sinif təsviri
Sortun adı: Texas
Mənşəyi: ABŞ
Məhsul yığımı: 20-30 sentyabr.

Ağacı
Çətirin forması: geniş
İnkişafi: güclü
Meyvənin yetişməsi: qec
Məhsuldarlıqı: yüksək
Ətraf mühitin əlverişsiz şəraitinə davamlıdır. Kaliforniyada Nonparelidən sonra ən çox yayılmış badam sortu Texasdır.

Çiçəkləmə
Çiçəkləməsi: eyni vaxtda olmadığından, şaxtaya qarşı həssaslığı azaldır.
Tozlayıcıları: Nonparel və Drake sortları

Meyvəsi:
Forması: dəyirmi, uzanmış
Kalibri: Orta, qabığı yumşaqdır.
Keyfiyyəti orta, səmərəliliyi 45-50%, cüt ləpələrin çıxım faizi 15-20%.
Rəngi: açıq qəhvəyi