Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

  • Showing all 10 results

Abasbei

Ağacın özəlliyi: Ağacı orta- və ya hündürboyludur
Meyvənin özəlliyi: Açıq yaşıl rəngli, qabıqaltı boz nöqtələri çoxsaylıdır. Dadı turşa-şirin və çox ləzətli, ətirli, ləti zərif, şirəli, orta sıxlıqda. Çəkisi 130-150 q.
Yetişmə dövrü: Avqust ayı
Saxlama müddəti: 20 gün
Nəqliyyata davamlılığı: Orta
Tozlayıcıları: Cırnadiri, İspiq

Ağacın özəlliyi: Ağacı ortaboylu
Meyvənin özəlliyi: Yumru, alt hissəsi geniş. Açıq yaşıl-sarımtıl rəngli, çəhrayı yanaqlı. Ləti ağ, şirəli. Dadı şirin.Çəkisi 200 q.
Yetişmə dövrü: Oktyabr ayı
Saxlama müddəti: Yanvar ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Akça, Pase Krasan, June Qold, Vilyams
Calaqaltıları: BA 29

Ağacın özəlliyi: Məhsuldarlığı yüksək və davamlıdır. Normal və simmetrik bir quruluşda meyvə verir.
Meyvənin özəlliyi:Meyvələri dövrü ilə müqayisədə olduqca böyükdür və meyvə qabığının yaşıl bir fonda qırmızı yanağı var. Əti şirəli, qoxulu və ətirli olur.
Yetişmə dövrü: İyul ayı
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Santa Maria, Williams, Turandot-dur.
Calaqaltıları: BA 29

Gulshan

Ağacın özəlliyi: Ağacı ortaboylu, çətiri piramida şəkillidir
Meyvənin özəlliyi:Zıngırovşəkilli formadadır, birtiplidir. Açıq sarı rəngli, qırmızı yanaqlı. Ləti sarımtıl-ağ, şirəli.Dadıçox şirin. Çəkisi 300 q (maksimum çəki – 600 q)
Yetişmə dövrü: Oktyabr ayı
Saxlama müddəti: Fevral ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Lətifə, Vilyams, Kure
Calaqaltıları: BA 29

Carmen

Ağacın özəlliyi: Ağacı orta boylu, ensiz piramida formalı sıx çətirlidir
Meyvənin özəlliyi: Tünd bordo rəngli, qabıqaltı nöqtələri çoxsaylıdır. Dadı turşa-şirin, azacıq ətirli, ləti zərif, şirəli. Çəkisi 160-180q.
Saxlama müddəti: Oktyabr ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Konferens, Vilyams
Calaqaltıları: BA 29

Conference

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündürboylu
Meyvənin özəlliyi: Uzunsov, yaşılımtıl-sarı rəngli, sarı-qəhvəyi rəngdə ləkələrlə örtülüdür. Dadı şirin, ləti zərif, ağızda əriyən, çox şirəli, xırda dənəvərlidir.Çəkisi 135-150 q.
Yetişmə dövrü: Avqust ayı
Saxlama müddəti: Yanvar ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Vilyams, Karmen
Calaqaltıları: BA 29

Latifa

Ağacın özəlliyi: Ağacı ortaboylu, geniş piramida çətirli
Meyvənin özəlliyi: Açıq sarı rəngli, qırmızı yanaqlı, qabıqaltı boz nöqtələri çoxsaylıdır. Dadı turşa-şirin, ləti zərif, ağızda əriyən, şirəli və ətirlidir. Çəkisi 180-200 q.
Yetişmə dövrü: Sentyabr ayı
Saxlama müddəti: Noyabr ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Vilyams
Calaqaltıları: BA 29

Ağacın özəlliyi: Yarı dik və güclü ağaclarla çox məhsuldar bir çeşiddir.
Meyvənin özəlliyi:Sənaye üçün uygundur. İstehsalı cəlbediciliyi sayəsində sürətlə yayılır. Meyvə böyük (250 qr) uzun konik, çiçək çuxuru geniş, gövdəsi dar və kütdür. Dəri sarımtıl-yaşıl rəngdədir və günəşə məruz qalan tərəfdə qırmızı yanaqlar var. Əti çox şirəli və xırtıldayan krem ​​rənglidir.
Yetişmə dövrü: Avqust
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Williams ve Abate Feteldir.
Calaqaltıları: BA 29

Talqar beauty

Ağacın özəlliyi: Ağacı orta boylu, enli piramida çətirli
Meyvənin özəlliyi: Uzunsov formalı, qırmızı-karmin rəngli, qabıqaltı nöqtələri çoxsaylıdır. Dadı şirin, azacıq ətirli, ləti xırda dənəvərli, şirəli, orta sıxlıqda. Çəkisi 150-200 q.
Yetişmə dövrü: Sentyabr ayı
Saxlama müddəti: Fevral ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Konferens, Klappın sevimlisi, Qoverla
Calaqaltıları: BA 29

Williams

Ağacın özəlliyi: Ağacı orta- və ya alçaqboylu, enli piramida çətirli
Meyvənin özəlliyi: Uzunsov armudabənzər formada, açıq yaşıl rəngli, çəhrayı yanaqlı, boz nöqtəlidir. Dadı turşa-şirin, ləti zərif, ağızda əriyən, çox şirəlidir. Çəkisi 175-180 q.
Yetişmə dövrü: Avqust ayı
Saxlama müddəti: 45 gün
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Meşə gözəli, Klappın sevimlisi, Olivye de Serr
Calaqaltıları: BA 29