Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

  • Göstərilir 1–12 14 nəticə

Azerbaijan

Ağacın özəlliyi: Ağacı orta boylu, geniş girdə çətirli
Meyvənin özəlliyi: Yumru formada, sarımtıl-ağ, çəhrayı yanaqlı. Dadı turşa-şirin, ləti zərif, şirəli və çox ətirlidir. Çəkisi 130-150 q.
Yetişmə dövrü: Sentyabr ayı
Saxlama müddəti: Noyabr ayının sonuna kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Orta
Tozlayıcıları: Şampan reneti, Qışlıq qızıl parmen, Davamlı, Nailə
Calaqaltıları: M9, MM106

CIR HACI (Jyr Haji) Ağacın özəlliyi: Ağacı hündür boylu, girdə şəkilli, geniş sallaq çətirli Meyvənin özəlliyi: Yastı yumru formada, tünd qırmız zolaqlı. Dadı şirin, orta dərəcədə şirəli, ətri xoşagələndir. Çəkisi 130-150 q. Yetişmə dövrü: Oktyabr ayı Saxlama müddəti: May ayına kimi Nəqliyyata davamlılığı: Çox yaxşı Tozlayıcıları: Napoleon, Mehdi cırı, Sarı turş, Şampan reneti, Simirenko reneti, Qara turş, London pepini Calaqaltıları: M9, MM106

Fuji

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündürboylu, geniş sıx çətirli
Meyvənin özəlliyi: Yumru-silindrik formada, yaşılımtıl-sarı, qırmızı zolaqlı, qabıqaltı nöqtələri çox saylıdır. Ləti sarımtıl, sərt, şirəli və ətirlidir. Dadı çox şirindir. Çəkisi 190-210q.
Yetişmə dövrü: Oktyabr ayı
Saxlama müddəti: 6-7 ay
Nəqliyyata davamlılığı:Əla
Tozlayıcıları: ala, Qolden Delişes, Simirenko reneti, Aydared, Qolden Spur, Qrani Smit.
Calaqaltıları: M9, MM106

Golden Delicious

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündürboylu, geniş sıx çətirli
Meyvənin özəlliyi: Yumru-silindrik formada, yaşılımtıl-sarı, qırmızı zolaqlı, qabıqaltı nöqtələri çox saylıdır. Ləti sarımtıl, sərt, şirəli və ətirlidir. Dadı çox şirindir. Çəkisi 190-210q.
Yetişmə dövrü: Oktyabr ayı
Saxlama müddəti: 6-7 ay
Nəqliyyata davamlılığı:Əla
Tozlayıcıları: ala, Qolden Delişes, Simirenko reneti, Aydared, Qolden Spur, Qrani Smit.
Calaqaltıları: M9, MM106

Ağacın özəlliyi: Yarı dik və çox sürətlə böyüyür. Çox məhsuldar bir çeşiddir. Cırtdan və yarı cırtdan anaçlara yaxşı uyğunlaşır.
Meyvənin özəlliyi:Orta ölçülü və uzun silindrik formadadır. Rəngi ​​açıq kremdir. Soyuq hava şəraitində uzun müddət saxlanıla bilər. Dəri rəngi açıq sarı bir fonda çəhrayı rəngdədir.
Yetişmə dövrü: Oktyabr ayı
Saxlama müddəti: 6-7 ay
Nəqliyyata davamlılığı:Əla
Tozlayıcıları:Grany Smith ve Fuji

Kyzyl Ahmedi

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündür boylu, girdə şəkilli, geniş sallaq çətirli
Meyvənin özəlliyi: Yastı yumru formada, tünd qırmız zolaqlı. Dadı şirin, orta dərəcədə şirəli, ətri xoşagələndir. Çəkisi 130-150 q.
Yetişmə dövrü: Oktyabr ayı
Saxlama müddəti: May ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Çox yaxşı
Tozlayıcıları: Napoleon, Mehdi cırı, Sarı turş, Şampan reneti, Simirenko reneti, Qara turş,London pepini
Calaqaltıları: M9, MM106

Qolden Pearmain
Ağacın özəlliyi: Ağacı hündürboylu,çətiri dairəvidir
Meyvənin özəlliyi: Yumru konusvari formadadır.Qabığı nazik,parlaq,sarı portağal rəngli,bir tərəfi qırmızı zolaqlıdır.Üzərində balaca kül rəngli nöqtələri vardır.Meyvənin ləti sarımtıl,çox şirəlidir. Çəkisi 160q.
Yetişmə dövrü:Sentyabr ayı
Saxlama müddəti: Yanvar ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı:Orta
Tozlayıcıları:Boyken,Landsberq reneti,Simirenko reneti,Şampan reneti
Calaqaltıları: M9, MM106

Granny Smith

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündürboylu, sallaq çətirli
Meyvənin özəlliyi: Kəsik konus formasında,birtiplidir.Yaşılımtıl, çəhrayı yanaqlı, qabıqaltı nöqtələri çox saylıdır.Ləti yaşılımtıl-ağ, bərk, şirəli və ətirlidir. Dadı turşa-şirindir. Çəkisi 190-210q.
Yetişmə dövrü: Oktyabr ayı
Saxlama müddəti: 3-4 ay
Nəqliyyata davamlılığı:Əla
Tozlayıcıları:Qala,Qolden Delişes,Simirenko reneti,Aydared,Qloster,Fuji
Calaqaltıları: M9, MM106

Guba Rennet

Ağacın özəlliyi: Ağacı orta boylu, geniş girdə çətirli
Meyvənin özəlliyi: Yumru formada, sarımtıl-ağ, çəhrayı yanaqlı. Çox ətirli, dadı turşa-şirin, ləti zərif, şirəli. Çəkisi 130-150 q.
Yetişmə dövrü: Sentyabr ayı
Saxlama müddəti: Noyabr ayının sonuna kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Orta
Tozlayıcıları: Şampan reneti, Qışlıq qızıl parmen, Davamlı, Nailə
Calaqaltıları: M9, MM106

Guba Saffron

Ağacın özəlliyi: Ağacı orta boylu, geniş girdə çətirli
Meyvənin özəlliyi: Yumru formada, sarımtıl-ağ, çəhrayı yanaqlı. Çox ətirli, dadı turşa-şirin, ləti zərif, şirəli. Çəkisi 130-150 q.
Yetişmə dövrü: Sentyabr ayı
Saxlama müddəti: Noyabr ayının sonuna kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Orta
Tozlayıcıları: Şampan reneti, Qışlıq qızıl parmen, Davamlı, Nailə
Calaqaltıları: M9, MM106

Royal Gala

Ağacın özəlliyi: Ağacı ortaboylu, çətiri geniş oval, orta dərəcədə sıxdır
Meyvənin özəlliyi: Yumru formada, sarımtıl və ya yaşılımtıl-sarı, narıncı-qırmızı zolaqlıdır. Ləti açıq sarımtıl, sıx, dənəvərli, xırçıldayan və xoş ətirlidir. Dadı şirindir. Çəkisi 115-145 q (maksimum 170 q).
Yetişmə dövrü:Sentyabr ayı
Saxlama müddəti: Dekabr ayına kimi, soyuducuda mart ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı:Orta
Tozlayıcıları: Simirenko reneti, Aydared
Calaqaltıları: M9, MM106

Yellow Bellflower

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündürboylu,çətiri dairəvidir
Meyvənin özəlliyi: Meyvələri iri,oval konus şəklindədir,gönçə tərəfi qabırğalıdır.Qabığı nazik,parlaq,sarı rəngli,qırmızı yanaqlıdır.Üzərində balaca kül rəngli nöqtələr vardır.Meyvənin ləti ağımtıl-sarı,şirəli,xırda dənəvərlidir.Çəkisi 150-190q.
Yetişmə dövrü: Sentyabr ayı
Saxlama müddəti: Dekabr ayına kimi,soyuducuda mart ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Orta
Tozlayıcıları: Papirovka
Calaqaltıları: M9, MM106

1 2